Vad tjänar en undersköterska?

Vad tjänar en undersköterska?  Vad har undersköterskor för ingångslöner? Det är några av frågorna om lön som vi har försökt besvara på den här sidan.

Medellönen för en undersköterska i Sverige ligger på ca. 20.000 kr. Timlön brukar ligga mellan 120 och 130 kr med några års erfarenhet. Generellt kan man säga att löner är något högre i städer där efterfrågan är som störst. Behovet av undersköterskor kommer att finnas även i framtiden, och förmodligen ännu större då befolkningen blir allt äldre. Annat som avgör vad en undersköterska tjänar är utbildning och ålder.

Yrket domineras av kvinnor, män och kvinnor tjänar ungefär lika mycket.  Löneutvecklingen är inte så bra, bara några tusen kronor, det bästa man kan göra för att höja lönen är; specialisera sig, jobba obekväma tider samt övertid tider och i vissa fall byta arbetsplats efter några år.

Hur mycket tjänar en ny undersköterska?

Ingångslön för en  nyutbildad undersköterska brukar ligga på ca. 18.000 kr, några få lyckas börja med ca. 19.000 kr i lön och det anses vara ganska bra. De som har lite otur kan i början tjäna under 17.000 kr, det anses vara en låg lön men inte ovanlig för nyblivna undersköterskor. Timlön brukar ligga mellan 110 och 120 kr.

Så här kan undersköterskelöner variera:

  • En 22 år gammal undersköterska i Blekinge tjänar ca. 17.500 kr i månaden efter 2 år i yrket
  • En 30 år gammal undersköterska i Stockholm tjänar ca. 19.930 kr i månaden efter 5 år i yrket
  • En 23 år gammal undersköterska i Skåne tjänar ca. 18.100 kr i månaden efter 3 år i yrket
  • En 37 år gammal undersköterska i Södermanland tjänar ca. 19.800 kr i månaden efter 10 år i yrket

Lön i Norge

Undersköterskor tjänar några tusen kronor mer i Norge, ett land som många svenskar älskar att jobba i. Undersköterskor i Norge har en medellön på ca. 28.000 kr, 8000 kr mer än i Sverige vilket motsvarar 28% i löneökning före skatt.

Övrigt om undersköterskor

  • Lön som undersköterskor tjänar skapar debatt, många har inte så bra koll på vad undersköterskor egentligen tjänar medan andra som vet anser inte att det är en bra lön för arbetet som utförs. De som tycker att det är en bra lön argumenterar ofta med att det är ett arbete som enbart kräver gymnasiekompetens.
  • Ett stort problem inom offentlig sjukvård, enligt många med erfarenhet av yrket, är bristen på löneutveckling som är bara 2-3 tusen kronor.
  • Ungefär 40% av undersköterskorna i Stockholm är utrikesfödda, det kan jämföras med 16% i hela landet.
  • De flesta undersköterskor är kvinnor, yrket anses av många vara kvinnligt och många generaliserar gärna de som jobbar till endast kvinnor. För män kan detta vara lite jobbigt att klara av, därför välja många ett annat yrke. På själva arbetsplatser brukar män oftast vara omtyckta.