Socialt Arbete

Här finner du alla bruttolöner för yrken inom Socialt arbete. Arbete som inriktas på sociala problem, dess konsekvenser och lösningar. Ett socialt arbete är svårdefinerat men man kan nog säga att det handlar om arbete som är relaterade till sociala förändringar, problemlösningar för individer och ökning av människors välbefinnande. Här finns yrken som Personlig Assistent, Präst, Socionom, Barnskötare, Beteendevetare och Pastor

Vad tjänar en pastor?

På den här sidan försöker vi besvara frågan Vad tjänar en Pastor i Sverige?

Vad tjänar en personlig assistent

På den här sidan försöker vi besvara frågan Vad tjänar en personlig assistent? Vi tittar på månadslön, timlön och löneskillnaderna som kan finnas.

Vad tjänar en präst

Vad tjänar en präst i Sverige och vad bör man veta om yrket? Det är några av frågorna som vi besvarar på den här sidan.